Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym Gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w obiekcie Osada Wejsuny.

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domków letniskowych
 4. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod tel.  kom. + 48 510 30 11 11 lub mailowo: kontakt@osadwejsuny.pl
 5. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty na konto Umowę Najmu uważa się za zawartą.
 6. Opłata rezerwacyjna wynosi 50% całkowitego kosztu pobytu. Resztę należności rozliczamy gotówką za cały okres pobyt z góry w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy.
 7. Kwotę rezerwacyjną należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w dniu zgłoszenia chęci rezerwacji.
 8. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko, data pobytu.
 9. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji. Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY  510 30 11 11
 10. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 5 osób).
 11. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 12. Cena zawiera: wodę, prąd, parking (maksymalnie 1 auto), pościel, ręczniki.
 13. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności właściciela obiektu lub osoby do tego upoważnionej.
 14. W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest opłata klimatyczna wg stawki wyznaczonej przez Urząd Gminy Ruciane- Nida oraz kaucja zwrotna w wysokości 500 zł na poczet ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka i kosztów sprzątania. Kaucja będzie rozliczana w ostatnim dniu pobytu przy zdawaniu domku.
 15. Domki wynajmowane są w systemie dobowym. Doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku (10 -15 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie telefonicznie lub osobiście właściciela obiektu lub osobę do tego upoważnioną. Przed opuszczeniem ośrodka należy pozostawić domek w stanie w jakim został udostępniony. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawienia kaucji tytułem końcowego sprzątania domku letniskowego
 16. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje w domku i na terenie ośrodka.
 17. Prosimy o zgłaszanie właścicielowi obiektu lub osobie do tego upoważnionej wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 18. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku.
 19. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 20. W sytuacji skrócenia czasu pobytu niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 21. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 22. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości oraz doznanych urazów. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zamknięciu drzwi i okien.
 24. Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi.
 25. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking.
 26. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 27. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 28. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 29. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 30. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 31. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami).
 32. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik, papier- tektura, odpady zmieszane).
 33. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.
 34. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 35. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 36. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez Wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 37. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony Wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 38. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia opłaty rezerwacyjnej. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie właściwy Sąd.
 39. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 40. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 41. W każdym domku jest gaśnica.
 42. W przypadku nieuzasadnionego użycia gaśnicy skutkuje obciążeniem finansowym w kwocie 500 zł.
 43. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

Domki nie są wynajmowane na:

 • imprezy integracyjne
 • urodziny i 18-stki
 • wieczory kawalerskie i panieńskie.
Regulamin pobytu ze zwierzętami:
 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie ośrodka Osada Wejsuny.
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Udanego wypoczynku!